အီတလီနန်းလိန်လက်ကောက်

Ks1,350,000.00

15 ပဲရည်၊ 
ရွှေချိန် ၈ပဲ တင် (တစ်ကွင်း)