သံစဥ်လိန်အလွှဲမူလီလက်ကောက်

Ks2,560,000.00

15 ပဲရည်၊ 
ရွှေချိန် ၁၅ပဲ၊ ၂ရွေးတင်