စတိုင်စက်ကြိုး

Ks3,290,000.00

15 ပဲရည်၊
ရွှေချိန် ၁ကျပ်၊ ၄ပဲတင်